Thông báo tuyển sinh đợt II từ ngày 5/9 đến 15/11 trường Cao đẳng Công thương Việt Nam năm học 2017-2018
Thông báo tuyển sinh đợt II từ ngày 5/9 đến 15/11 trường Cao đẳng Công thương Việt Nam năm học 2017-2018 Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam, là Trường được quy hoạch và đầu tư để trở thành Trường đào tạo chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế. Trường thực hiện phương thức đào tạo gắn kết với giải quyết việc làm cho sinh viên. Thực hiện cam kết tất cả sinh viên có việc...
[+]Đọc thêm

Sinh Viên VCI 2018 - Tự tin, Vững bước tương lai!

Đăk Lăk
Đăk Lăk phồn thịnh
Đăk Lăk
Đăk Lăk Phát triển
Đăk Lăk
Du lịch Đăk Lăk
Đăk Lăk
Đăk Lăk hội nhập
Đăk Lăk
Đăk Lăk Mộng mơ