Danh sách thí sinh nhập học trực tuyến

Nhập học trực tuyến

Danh sách thí sinh nhập học trực tuyến

STT Ngày đăng ký Họ tên Ngày sinh Quê quán
1 10/05/2023 Nguyễn Nhất Nam 30/04/2005 ThấtHà Nội
2 27/03/2023 Nông Thị Hoài 17/07/2005 Cao Bằng
3 24/02/2023 Nguyễn Thanh Hiếu 10/10/1989 thủ đức
4 17/02/2023 Lâm Nhật Phong 12/11/2003 Đăk Lăk