Doanh nghiệp đối tác

Danh Sách Doanh Nghiệp Hợp Tác Với Nhà Trường

Danh Sách Doanh Nghiệp Hợp Tác Với Nhà Trường

Thiết lập mối quan hệ hợp tác sâu rộng, chặt chẽ với các doanh nghiệp, đối tác trong đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những nhiệm vụ chính của Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam. Hiện tại, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đã bắt tay...
[+]Chi tiết