Thực tập

Bệnh Viện Quận Tân Phú

Bệnh Viện Quận Tân Phú

[+]Chi tiết
Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương

Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương

[+]Chi tiết
Bệnh Viện Giao Thông Vận Tải TP.Hồ Chí Minh

Bệnh Viện Giao Thông Vận Tải TP.Hồ Chí Minh

[+]Chi tiết
Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Hóc Môn

Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Hóc Môn

[+]Chi tiết
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NĂM TỐT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NĂM TỐT

Nhà trường đã ký hợp đồng thực tập với Công ty Cổ phần Dược phẩm Năm tốt. Với bản hợp đồng thực tập này sinh viên Khoa Y Dược sẽ được thực tập và nghiên cứu Dược học và nghiên cứu khoa học tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Năm tốt. Được làm việc...
[+]Chi tiết
CÔNG TY CỔ PHẦM ARMEPHACO

CÔNG TY CỔ PHẦM ARMEPHACO

Nhà trường đã ký hợp đồng thực tập với Công ty Cổ phầm Armephaco. Với bản hợp đồng thực tập này sinh viên Khoa Y Dược sẽ được thực tập và nghiên cứu Dược học và nghiên cứu khoa học tại Công ty Cổ phầm Armephaco. Được làm việc với đội ngũ Dược sĩ nhiều...
[+]Chi tiết
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FAMILY

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FAMILY

Nhà trường đã ký hợp đồng thực tập với Công ty TNHH Dược phẩm Family. Với bản hợp đồng thực tập này sinh viên Khoa Y Dược sẽ được thực tập và nghiên cứu Dược học và nghiên cứu khoa học tại Công ty TNHH Dược phẩm Family. Được làm việc với đội ngũ Dược...
[+]Chi tiết
CÔNG TY CỔ PHẦN SAO THÁI DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN SAO THÁI DƯƠNG

Nhà trường đã ký hợp đồng thực tập với Công ty cổ phần Sao Thái Dương. Với bản hợp đồng thực tập này sinh viên  sẽ được thực tập và nghiên cứu tại Công ty cổ phần Sao Thái Dương. Được làm việc với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Sinh viên được công ty...
[+]Chi tiết
BỆNH VIỆN THỂ THAO

BỆNH VIỆN THỂ THAO

Nhà trường đã ký hợp đồng thực tập với Bệnh Viện Thể Thao. Với bản hợp đồng thực tập này sinh viên Khoa Y Dược sẽ được thực tập tại bệnh viện Thể Thao trên 600 giờ được tiếp xúc thực hành, làm việc với đội ngũ Y Bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm, nhiều...
[+]Chi tiết
BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI

Nhà trường đã ký hợp đồng thực tập với Bệnh Viện GTVT. Với bản hợp đồng thực tập này sinh viên Khoa Y Dược sẽ được thực tập tại bệnh viện GTVT trên 600 giờ được tiếp xúc thực hành, làm việc với đội ngũ Y Bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm, nhiều Giáo sư,...
[+]Chi tiết