Hình Ảnh Về Trường


Học Sinh 9+ Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam Đi Trải Nghiệm Thực Tế Khu Di Tích K9 Đá Chông - Làng Văn Hoá Các Dân Tộc


Sinh Viên K5 Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô Nghiệm Thu Và Đánh Giá Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học 2022


Đêm Diễn Văn Nghệ Chào Mừng 20-11


Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam Địa Điểm Hà Nội Tổ Chức Lễ Tổng Kết 2021-2022 Và Khai Giảng 2022-2023


Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam Địa Điểm Daklak Tổ Chức Lễ Tổng Kết 2021-2022 Và Khai Giảng 2022-2023


Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam Địa Điểm Thái Nguyên Tổ Chức Lễ Tổng Kết 2021-2022 Và Khai Giảng 2022-2023


Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam Địa Điểm HCM Tổ Chức Lễ Tổng Kết 2021-2022 Và Khai Giảng 2022-2023


Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam Tổ Chức Sinh Viên K7 Thăm Quan Lăng Bác và Văn Miếu Quốc Tử Giám 2022


Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam Tổ Lễ Trao Bằng Tốt Nghiệp Trình Độ Cao Đẳng Địa Điểm Thái Nguyên 2022


Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam Tổ Chức Hội Giảng Giáo Dục Nghề Nghiệp Cấp Trường 2022


Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam - Ngành Tiếng Hàn - Khoa Quốc Tế Tổ Chức Lễ Hội HANGEUL Lần Thứ 576


Lễ Khai Giảng THPT 2022


Lễ trao bằng tốt nghiệp cử nhân, kỹ sư thực hành hệ chính quy năm 2022


Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam Tổ Chức Khai Mạc Bóng Đá Sinh Viên VCI 2022


Gặp mặt sinh viên hoàn thành chương trình thực tập tại Nhật Bản 2022


Sinh viên Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam thực tập tại YAMAHA Nhật Bản 2022


Sinh viên Khoa Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô Khoá 6 đi thực tập thực tế tại SUMI Việt Nam 2022


Lễ Ký Hợp Tác Giữa Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam Và Trường Đại Học HALLA Hàn Quốc


Lễ Ký Kết Thoả Thuận Hợp Tác Giữa Các Trường Cao Đẳng, Đại Học


Lễ Ký Hợp Tác Giữa Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam Và Đại Học Trung Hoa, Đài Loan


Lễ Ký Hợp Tác Giữa Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam Và Trường Cao Đẳng Quốc Tế RHODES, Úc


Lễ Ký Hợp Tác Giữa Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam Và Tập Đoàn NB Cộng Hoà Liên Bang Đức


Lễ Ký Hợp Tác Giữa Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam Và Trường NEW ZEALAND


Lễ Ký Hợp Tác Giữa Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam Và Trường Đài Loan


Lễ Ký Hợp Tác Giữa Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam Và Đại Học Công nghệ Quốc gia Chin-Yi (Cần Ích), Đài Loan


Lễ Ký Kết Thoả Thuận Hợp Tác Giữa Tập Đoàn SAXJOB PERSONALSERVICE GMBH, Đức


Lễ Ký Hợp Tác Giữa Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam Và Trường Nhật Ngữ HOWDY Nhật Bản


Slideshow


Tiếng Nhật


Công nghệ kỹ thuật ô tô


Sinh viên ngành điện tử công nghiệp


Sinh Viên Ngành Tiếng Trung Quốc