Ngành Quản Trị Kinh Doanh

Những ai phù hợp với ngành Quản Trị Kinh Doanh

Những ai phù hợp với ngành Quản Trị Kinh Doanh

Khi nhắc đến Quản trị Kinh doanh, có nhiều người nhận định rằng ngành học này không tập trung đào tạo chuyên môn sâu nên sau này ra trường khó tìm việc. Nếu ý kiến trên là đúng thì chắc chắn ngành học này sẽ sớm bị đào thải chứ không thể trở thành lựa...
[+]Chi tiết
Ngành Quản trị kinh doanh

Ngành Quản trị kinh doanh

1. QUẢN TRỊ KINH DOANH LÀ GÌ?   Quản trị kinh doanh được hiểu là việc thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển công việc kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm việc cân nhắc, tạo ra hệ thống, quy trình và tối đa hóa "hiệu...
[+]Chi tiết