Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra Ngoại Ngữ-Tin Học

Chuẩn đầu ra Ngoại Ngữ-Tin Học

Quy định về việc chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam
[+]Chi tiết
Chuẩn đầu ra trình độ trung cấp

Chuẩn đầu ra trình độ trung cấp

Chuẩn đầu ra trình độ trung cấp Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam
[+]Chi tiết
Chuẩn đầu ra trình độ cao đẳng

Chuẩn đầu ra trình độ cao đẳng

Chuẩn đầu ra trình độ cao đẳng Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam
[+]Chi tiết