Dach sách đăng ký online và trúng tuyển

Đăng ký xét tuyển

Dach sách đăng ký online và trúng tuyển

STT Ngày đăng ký Họ tên Ngày sinh Quê quán
1 07/04/2024 Hồ Ngọc Đức 24/11/2006 Daklak
2 07/04/2024 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 25/01/2006 Đăk Lăk
3 06/04/2024 Bàn Mùi Coi 03/03/2006 Đăk Nông
4 04/04/2024 Trần thị kim thoa 05/11/2004 Vũng tàu
5 01/04/2024 cao hoài bảo 24/08/2006 đăk lặ
6 23/03/2024 Lưu Hải Đăng 04/04/2006 xã eakao
7 20/03/2024 Uyên 12/09/2001 đăk lăk
8 19/03/2024 Nguyễn Thị Cẩm Tú 10/08/2006 daklak
9 19/03/2024 Nguyễn Thị Cẩm Tú 10/08/2006 daklak
10 16/03/2024 Thái ngọc hùng 22/01/2000 Đăk Lăk
11 22/02/2024 Trần thị kim thoa 05/11/2004 Vũng tàu
12 19/02/2024 Bàn Mùi Coi 03/03/2006 Đăk Nông
13 18/02/2024 Trần Thị kim thoa 05/11/2004 RịaVũng tàu
14 18/02/2024 Bàn Mùi Coi 03/03/2006 Đăk Nông
15 14/02/2024 Ngô Tùng Chi 01/09/2008 Ma Thuột
16 14/01/2024 Bàn Mùi Coi 03/03/2006 Đăk Nông
17 13/01/2024 Bàn Mùi Coi 03/03/2006 Đăk nông
18 13/01/2024 Bàn Mùi Coi 03/03/2006 Đăk Nông
19 13/01/2024 Bàn Mùi Coi 03/03/2006 Đăk Nông