Dach sách đăng ký online và trúng tuyển

Đăng ký xét tuyển

Dach sách đăng ký online và trúng tuyển

STT Ngày đăng ký Họ tên Ngày sinh Quê quán
1 23/07/2024 Huỳnh Thị Kim Nga 01/01/1999 KrongAna DakLak
2 23/07/2024 Phạm Thị Như Quỳnh 14/02/2006 đăk lăk
3 23/07/2024 Đoàn Quốc Cường 24/07/2006 Đắk Lắk
4 22/07/2024 NGUYEN VAN THAI 01/01/2006 MilĐăk Nông
5 22/07/2024 NGUYEN VAN THAI 01/01/2006 MilĐăk Nông
6 19/07/2024 Phan Giao Băng 24/02/2006 đăk lăk
7 18/07/2024 Vũ Trần Trung Kiên 23/01/2006 Đăk Nông
8 18/07/2024 Vũ Trần Trung Kiên 23/01/2006 Đăk Nông
9 18/07/2024 Vũ Trần Trung Kiên 23/01/2006 Đăk Nông
10 17/07/2024 H Quynh Ksor 06/04/2006 đaklak
11 07/07/2024 Nguyễn Bá Trung Nguyên 22/02/2005 Đắk Lắk
12 04/07/2024 Cao Thu Trang 22/12/2006 đăk lăk
13 03/07/2024 Hoàng Thị Hằng Nga 13/11/2006 đăk lăk
14 30/06/2024 Nguyễn Văn Quân 15/10/2009 xã Eakao
15 24/06/2024 Trương Văn Khởi 12/05/1993 Tự An
16 21/06/2024 Vũ Duy Luyện 22/05/1995 Đăk Lăk
17 20/06/2024 Hoàng Minh Nhật 22/11/2006 đôn daklak
18 12/06/2024 Nguyễn Tâm Như 09/05/2006 Đăk Lăk
19 31/05/2024 Nguyễn Thị Diệp Anh 15/08/2009 Drak Eakao
20 27/05/2024 H Ben êban 26/09/2006 ea hleo