Dach sách đăng ký online và trúng tuyển

Đăng ký xét tuyển

Dach sách đăng ký online và trúng tuyển

STT Ngày đăng ký Họ tên Ngày sinh Quê quán
1 03/06/2023 quý 02/02/1952 hà nội
2 03/06/2023 Quý test 17/09/1967 hà nội
3 14/05/2023 nguyễn ngọc kim ngân 28/09/2005 Kiên Giang
4 14/05/2023 Nguyễn Hữu Khôi 13/03/2005 Bình Định
5 14/05/2023 Nguyễn Hữu Khôi 13/03/2005 Bình Định
6 14/05/2023 Thái Thị Minh Thư 26/08/2005 Tiền Giang
7 14/05/2023 Lê Thị Yến Vi 14/09/2005 Bình Thuận
8 14/05/2023 Thao A Miến 01/06/2005 Điện Biên
9 14/05/2023 Nguyễn Huỳnh Như 13/09/2005 bến tre
10 14/05/2023 NGUYỄN VĂN TÂM 03/05/2005 thanh hoá
11 14/05/2023 Nguyễn Thị Thùy Trâm 15/02/2005 Bình Định
12 14/05/2023 Huỳnh thị thanh ngân 23/11/1999 Thủ đức
13 14/05/2023 Võ Hữu Nhân 18/06/2005 Đồng Tháp
14 14/05/2023 Võ Văn Hậu 08/07/2005 Bình Định
15 14/05/2023 Phan quốc lương 21/03/2005 Hà Tĩnh
16 14/05/2023 Nguyễn Trung Tính 07/08/2005 Bình Định
17 14/05/2023 LÂM NGỌC THI 12/10/2005 Ninh Thuận
18 14/05/2023 Vũ Uyên Nhi 02/12/2005 Hiệp Hoà
19 14/05/2023 Vũ Uyên Nhi 02/12/2005 Hiệp Hoà
20 14/05/2023 Tuấn Tài Ngô 02/07/2005 Quảng Bình