Dach sách đăng ký online và trúng tuyển

Đăng ký xét tuyển

Dach sách đăng ký online và trúng tuyển

STT Ngày đăng ký Họ tên Ngày sinh Quê quán
1 27/11/2023 Cao Thị Phương Linh 28/02/2002 Đăk Nông
2 21/10/2023 1 01/02/1950 1
3 21/10/2023 1 01/01/1950 1
4 21/10/2023 1 01/01/1950 1
5 21/10/2023 1 01/01/1951 1
6 21/10/2023 1 01/01/1950 1
7 21/10/2023 1 01/01/1950 1
8 21/10/2023 1 01/01/1950 1
9 30/08/2023 Thái Trần Quang Đạt 11/07/2005 daklak
10 26/08/2023 Thái Trần Quang Đạt 11/07/2005 daklak
11 10/08/2023 Đoàn Quốc Hùng 26/02/2005 đăk lăk
12 19/07/2023 Lê Thanh Bình 30/12/2005 Tân An
13 17/07/2023 Võ Tá Vỹ 01/01/2005 Ma Thuột
14 16/07/2023 hồ ngọc yến thi 10/11/2005 đăk lăk
15 09/07/2023 Phùng văn nguyên 11/07/2004 Đăk Nông
16 09/07/2023 Hoàng Mạnh Dũng 24/06/2005 jutđăk nông
17 03/06/2023 quý 02/02/1952 hà nội
18 03/06/2023 Quý test 17/09/1967 hà nội
19 14/05/2023 nguyễn ngọc kim ngân 28/09/2005 Kiên Giang
20 14/05/2023 Nguyễn Hữu Khôi 13/03/2005 Bình Định