Trung Tâm Tư Vấn Du Học Quốc Tế VCI

Trung Tâm Tư Vấn Du Học Quốc Tế VCI

Trung Tâm Tư Vấn Du Học Quốc Tế VCI

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM Sứ mệnh lớn lao của trung tâm: Mở cửa thế giới thông qua giáo dục. VCI là một đơn vị chuyên nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học, đào tạo ngoại ngữ... Phát triển mô hình đào tạo:gắn kết chặt chẽ giữa: Trường  – Trường. VCI hiện là đối tác và đại...
[+]Chi tiết