Giới thiệu

TS.LÊ ĐẠI HÙNG

TS.LÊ ĐẠI HÙNG

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ quản lý giáo dục. Điện thoại liên hệ:  Email: 
[+]Chi tiết
ThS. LƯU THANH TUÂN

ThS. LƯU THANH TUÂN

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Điện thoại liên hệ:  Email:
[+]Chi tiết
ThS. HOÀNG MẠNH QUÂN

ThS. HOÀNG MẠNH QUÂN

Chức vụ: Phó Chủ tịch kiêm Thư ký Hội đồng quản trị - Phó Hiệu Trưởng nhà trường Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý KH-CN Điện thoại liên hệ:  Email:
[+]Chi tiết
Lịch sử hình thành trường Cao đẳng Công thương Việt Nam

Lịch sử hình thành trường Cao đẳng Công thương Việt Nam

[+]Chi tiết
ThS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN

ThS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN

Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ toán học Điện thoại liên hệ: Email: 
[+]Chi tiết
ThS. LÊ THỊ KIM THANH

ThS. LÊ THỊ KIM THANH

Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Điện thoại liên hệ:  Email:
[+]Chi tiết
ThS. NGUYỄN VIẾT HÙNG

ThS. NGUYỄN VIẾT HÙNG

Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế Điện thoại liên hệ:  Email:
[+]Chi tiết
ThS. LÊ VĂN BÌNH

ThS. LÊ VĂN BÌNH

Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Điện thoại liên hệ:  Email:
[+]Chi tiết
TS.NGUYỄN DUY ĐÔ

TS.NGUYỄN DUY ĐÔ

Chức vụ: Hiệu Trưởng Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Điện thoại liên hệ: Email:
[+]Chi tiết
ThS.Trần Sơn Trung

ThS.Trần Sơn Trung

Chức vụ: Phó hiệu trưởng. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh tế Điện thoại liên hệ:  Email:
[+]Chi tiết