Giới thiệu hoạt động QHDN

Hợp Đồng Liên Kết Đào Tạo Và Cung Ứng Nguồn nhân Lực Phòng Khám Đa Khoa Chất Lượng Cao Sài Gòn

Hợp Đồng Liên Kết Đào Tạo Và Cung Ứng Nguồn nhân Lực Phòng Khám Đa Khoa Chất Lượng Cao Sài Gòn

[+]Chi tiết
Thoả Thuận Hợp Tác Giữa Ngân Hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk và trường Cao đẳng Công Thưong Việt Nam

Thoả Thuận Hợp Tác Giữa Ngân Hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk và trường Cao đẳng Công Thưong Việt Nam

[+]Chi tiết
Hợp Đồng Liên Kết Đào Tạo Và Cung Ứng Nguồn nhân Lực Công Ty TNHH Thương Mại Lê Đức Thành

Hợp Đồng Liên Kết Đào Tạo Và Cung Ứng Nguồn nhân Lực Công Ty TNHH Thương Mại Lê Đức Thành

[+]Chi tiết
Hợp Đồng Liên Kết Đào Tạo Và Cung Ứng Nguồn nhân Lực Công Ty TNHH TMDV Và Xây Dựng An Khang Ban Mê

Hợp Đồng Liên Kết Đào Tạo Và Cung Ứng Nguồn nhân Lực Công Ty TNHH TMDV Và Xây Dựng An Khang Ban Mê

[+]Chi tiết
Hợp Đồng Liên Kết Đào Tạo Và Cung Ứng Nguồn nhân Lực Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Quốc Tế Mỹ Việt

Hợp Đồng Liên Kết Đào Tạo Và Cung Ứng Nguồn nhân Lực Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Quốc Tế Mỹ Việt

[+]Chi tiết
Hợp Đồng Liên Kết Đào Tạo Và Cung Ứng Nguồn nhân Lực Công Ty TNHH TMDV ĐIỆN- ĐIỆN LẠNH THANH TUẤN

Hợp Đồng Liên Kết Đào Tạo Và Cung Ứng Nguồn nhân Lực Công Ty TNHH TMDV ĐIỆN- ĐIỆN LẠNH THANH TUẤN

[+]Chi tiết
Hợp Đồng Liên Kết Đào Tạo Và Cung Ứng Nguồn nhân Lực Công Ty TNHH MTV Đắk Hà

Hợp Đồng Liên Kết Đào Tạo Và Cung Ứng Nguồn nhân Lực Công Ty TNHH MTV Đắk Hà

[+]Chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

[+]Chi tiết
Ký Kết Hợp Tác Với Công Ty Cổ Phần Sông Đà 6

Ký Kết Hợp Tác Với Công Ty Cổ Phần Sông Đà 6

Trường Cao Đẳng Nghề Công Thương Việt Nam
[+]Chi tiết
Ký Kết Hợp Tác Với  Công Ty TNHH Nguồn Cung Ứng Nhân Lực Tuấn Hùng

Ký Kết Hợp Tác Với Công Ty TNHH Nguồn Cung Ứng Nhân Lực Tuấn Hùng

     Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam phấn đầu trở thành trường đào tạo đạt chuẩn trong nước và quốc tế về chất lượng đào tạo. Về ngành Dược trường đặc biệt trú trọng và đã ký kết thực tập với các bệnh viện và công ty lớn
[+]Chi tiết