Sơ đồ tổ chức trường cao đẳng công thương Việt Nam

 
Sứ mệnh - Tầm nhìn trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội
 
Sứ mệnh
 
Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội cung cấp dịch vụ giáo dục dạy nghề, ứng dụng - công nghệ chất lượng cao, nhiều ngành nghề, và một môi trường học tập thuận lợi để mỗi người học có năng lực kỹ thuật vững vàng, một thể chất khoẻ mạnh, một tinh thần trong sáng, có việc làm hiệu quả.

Trường đóng góp vào sự phát triển của đất nước thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, nghiên cứu ứng dụng công nghệ, cung cấp các dịch vụ đào tạo đáp ứng yêu cầu của xã hội theo chuẩn quốc tế.

Tầm nhìn

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội là trường Dạy nghề công lập chất lượng cao, có uy tín hàng đầu Quốc gia, đạt chuẩn quốc tế; Đào tạo công nghệ nhiều cấp trình độ, nhiều ngành nghề; Là trung tâm Nghiên cứu - Ứng dụng -Chuyển giao công nghệ uy tín và tin cậy.

Khẩu hiệu hành động (Slogan)

“Cơ hội học tập – Cơ hội việc làm”.

Bản sắc riêng

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội phấn đấu trở thành đơn vị tiên phong trong lĩnh vực đào tạo nghề chất lượng cao, trường đạt chuẩn quốc tế và xây dựng những bản sắc riêng biệt: 

- Hiện đại, tiên tiến:
Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, trang thiết bị thí nghiệm thực hành đầy đủ, hiện đại; chương trình đào tạo tiên tiến; đội ngũ cán bộ, giáo viên trình độ cao; phương pháp dạy học tích cực; hoạt động khoa học công nghệ phong phú.

- Thân thiện, sôi nổi:
Nhiều phong trào học tập, thi đua; nhiều hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt tập thể gắn kết quan hệ giữa nhà trường - sinh viên - gia đình - xã hội.

- Đào tạo, khoa học công nghệ gắn liền với thực tiễn:
Các ngành nghề, chương trình đào tạo, các đề tài khoa học công nghệ đều giải quyết những vấn đề thực tiễn và gắn liền với nhu cầu sản xuất kinh doanh.

- Quan tâm đào tạo phát triển con người toàn diện:
Tổ chức đào tạo thêm về tiếng Anh, tin học, các kỹ năng sống cho sinh viên, tổ chức các câu lạc bộ văn hóa, thể thao.

-
Tạo cơ hội việc làm, cơ hội học tập: Học tiếp lên các bậc học cao hơn cho sinh viên sau khi tốt nghiệp; Liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động cho sinh viên; liên kết với các trường Đại học mở các lớp liên thông nhằm tạo cơ hội cho sinh viên học tiếp lên Đại học.

- Chi phí học tập phù hợp:
Phù hợp với hoàn cảnh kinh tế của mọi thành phần xã hội. Học phí thực hiện đúng quy định của Nhà nước đối với trường công lập, các chính sách đối với các đối tượng ưu tiên thực hiện đầy đủ và đúng quy định.

-
Huấn luyện, bồi dưỡng kỹ năng nghề cho các thí sinh tham gia thi tay nghề của Quốc gia và Thế giới.

Các giá trị cốt lõi

Các giá trị cốt lõi của Nhà trường được xây dựng trên nền tảng:

+ Tập thể: đoàn kết, nhất trí, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

+ Công nghệ: Hiện đại, cập nhật, gắn kết với công nghiệp.

+ Năng lực thực hiện: Chuyên môn tốt, phương pháp phù hợp, kỹ năng thành thạo, chuẩn mực. Đánh giá của xã hội làm thước đo đầu ra.

+ Môi trường giáo dục: Đào tạo con người toàn diện.

+ Truyền thống: Sáng tạo, trí tuệ, tâm huyết, tự tin.

Các yếu tố trên đây tạo nên khuôn khổ quy định toàn bộ hoạt động của nhà trường trong hiện tại và tương lai. Các mục tiêu chiến lược và bước đi trong quá trình phát triển đều nhằm gìn giữ và phát huy các giá trị đó lên một tầm cao mới.

Các mục tiêu cần đạt

Mục tiêu tổng quát

Xây dựng nhà trường trở thành đơn vị đào tạo nghề công nghệ cao số một của cả nước, có uy tín cao trong khu vực và đạt chuẩn quốc tế vào 2015.

Mục tiêu cụ thể

Trong từng giai đoạn đến 2015 và 2020 phải đạt được các mục tiêu cụ thể sau:
 

Tiêu chí

Đến 2015

Đến 2020

1. Nghề trọng điểm

Có 05 nghề đạt cấp độ quốc tế:

1. Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm);

2. Cơ điện tử;

3. Điện tử công nghiệp;

4. Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp;

5. Thiết kế đồ họa;

Có thêm 07 nghề đạt cấp độ quốc tế:

1. Công nghệ Hàn;

2. Cắt gọt kim loại;

3. Điện công nghiệp;

4. Lập trình máy tính;

5. Quản trị mạng máy tính;

6. Quản trị doanh nghiệp;

7. Vẽ và thiết kế trên máy tính;

2. Đội ngũ giáo viên

- Tỷ lệ giáo viên/học sinh ≥ 1/20.

- 70% giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp.

- 40% giáo viên có trình độ thạc sỹ chuyên ngành.

- 100% giáo viên có trình độ ngoại ngữ Bậc 3 hoặc tương đương.

- Tỷ lệ giáo viên/học sinh ≥ 1/15.

- 75% giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp.

- 50% giáo viên có trình độ thạc sỹ chuyên ngành.

- 100% giáo viên có trình độ ngoại ngữ Bậc 3 hoặc tương đương, trong đó ít nhất 50% giáo viên có trình độ ngoại ngữ Bậc 4 hoặc tương đương.

3. Cán bộ quản lý dạy nghề

Có đủ năng lực chuyên môn, năng lực quản lý, trình độ tin học và tiếng Anh đáp ứng được yêu cầu. Đã qua công tác giảng dạy, quản lý cơ sở dạy nghề ít nhất 3 năm; có trình độ thạc sỹ chuyên ngành trở lên, đã qua bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cơ sở dạy nghề.

4. Chương trình, giáo trình

Có đủ chương trình, giáo trình theo tiêu chuẩn của các nghề trọng điểm ở cấp độ quốc tế.

5. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề

Có đủ cơ sở vất chất, thiết bị dạy nghề theo tiêu chuẩn của các nghề trọng điểm ở cấp độ quốc tế. Diện tích đất tối thiểu của trường là 10 ha.

6. Kiểm định chất lượng

- Có hệ thống quản lý và đảm bảo chất lượng.

- Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề cấp độ 3 còn giá trị.

- 100% nghề trọng điểm được tổ chức quốc tế công nhận dạt tiêu chuẩn kiểm định.

- Có hệ thống quản lý và đảm bảo chất lượng.

- Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề cấp độ 3 còn giá trị.

- 100% nghề trọng điểm được tổ chức quốc tế công nhận dạt tiêu chuẩn kiểm định.

7. Đánh giá

100% sinh viên được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo tiêu chuẩn của các nghề trọng điểm ở cấp độ quốc tế.