Ngày thi cuối cùng của đoàn Việt Nam tại Kì thi Tay nghề thế giới lần thứ 43