Lễ đón đoàn Việt Nam trở về từ Kì thi Tay nghề thế giới lần thứ 43 tại Sao Paulo, Brazil