Doanh nghiệp

Ký Kết Hợp Tác Với Công Ty Cổ Phần Sông Đà 6

Ký Kết Hợp Tác Với Công Ty Cổ Phần Sông Đà 6

Trường Cao Đẳng Nghề Công Thương Việt Nam
[+]Chi tiết
Ký Kết Hợp Tác Với  Công Ty TNHH Nguồn Cung Ứng Nhân Lực Tuấn Hùng

Ký Kết Hợp Tác Với Công Ty TNHH Nguồn Cung Ứng Nhân Lực Tuấn Hùng

     Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam phấn đầu trở thành trường đào tạo đạt chuẩn trong nước và quốc tế về chất lượng đào tạo. Về ngành Dược trường đặc biệt trú trọng và đã ký kết thực tập với các bệnh viện và công ty lớn
[+]Chi tiết
Ký Kết Hợp Tác Với Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Vinh Quang

Ký Kết Hợp Tác Với Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Vinh Quang

   Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam phấn đầu trở thành trường đào tạo đạt chuẩn trong nước và quốc tế về chất lượng đào tạo. Về ngành Dược trường đặc biệt trú trọng và đã ký kết thực tập với các bệnh viện và công ty
[+]Chi tiết
Giới thiệu Nghề thiết kế đồ họa

Giới thiệu Nghề thiết kế đồ họa

[+]Chi tiết
Giới thiệu về Trung tâm

Giới thiệu về Trung tâm

[+]Chi tiết
Ký Kết Hợp Tác Với Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện 368

Ký Kết Hợp Tác Với Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện 368

   Ngày 29 tháng 3 năm 2016 Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam ký kết hợp tác với Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện 368 nhằm tạo điều kiện : - Giới thiệu thực tập tốt nghiệp cho các sinh viên của trường; - Giới thiệu việc làm cho các sinh viên đã tốt...
[+]Chi tiết