BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phú

Hà Nội, ngày      tháng       năm 2016

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 2 NĂM 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

 

Căn cứ công văn số 1390/XHNV-ĐT ngày 27/04/2016 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn gửi Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam về việc hợp tác tuyển sinh và đào tạo bậc Sau Đại học.

Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam thông báo tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2016 của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐH Quốc Gia Hà Nội như sau:

I. Ngành tuyển sinh

STT Tên Chuyên ngành Mã ngành
1 Công tác xã hội 60 90 01 01
2 Khoa học Quản lý 60 34 04 01
3 Báo chí 60 32 01 01
4 Chính trị học 60 31 02 01
5 Quản lý Khoa học và Công nghệ 60 34 04 12

Kế hoạch học bổ túc kiến thức của từng ngành theo quy định (có kế hoạch chi tiết kèm theo thông báo này)

II.  Đối tượng tuyển sinh

Công dân nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam có đủ các điều kiện quy định trong Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN ngày 10/12/2015 và Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/05/2011, được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 3050/QĐ-ĐHQGHN ngày 17 tháng 9 năm 2012 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

III. Điều kiện dự tuyển

Thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

1. Về văn bằng

a, Tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng kí dự thi;

b, Tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành, chuyên ngành đăng kí dự thi, đã học bổ sung kiến thức theo quy định;

c, Người tốt nghiệp đại học một số ngành khác có thể đăng kí dự thi vào chuyên ngành đào tạo thạc sĩ Quản lí KH&CN sau khi đã học bổ sung kiến thức theo quy định;

d, Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải nộp kèm theo văn bản công nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục, Bộ GD&ĐT;

e, Đối với chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, văn bằng đại học phải là văn bằng chương trình đào tạo chính quy.

2. Về kinh nghiệm công tác chuyên môn:

a, Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng kí dự thi (tính từ ngày kí Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi) trừ người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên, ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự thi;

b, Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng kí dự thi (tính từ ngày kí Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi) đối với người tốt nghiệp đại học một số ngành khác đăng kí dự thi vào chuyên ngành đào tạo thạc sĩ Du lịch và Quản lí KH&CN

3. Có lí lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỉ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lí nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.

4. Có đủ sức khoẻ để học tập.

VI. Hồ sơ gồm có

1. Đơn xin đăng kí dự thi theo mẫu của Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Lí lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan quản lí hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú (đối với người không làm việc ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước, ngoài nhà nước hoặc những người làm việc ở cơ quan nhưng không được cơ quan cử đi học).

3. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ học tập của một bệnh viện đa khoa (thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).

4. Bản sao có xác nhận của công chứng Nhà nước các văn bằng chứng chỉ sau:

Bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm đại học toàn khoá có xác nhận xếp loại của cấp có thẩm quyền cấp bằng (đối với người dự thi đào tạo thạc sĩ hoặc dự tuyển đào tạo tiến sĩ nhưng chưa có bằng thạc sĩ);

Giấy chứng nhận bổ túc kiến thức (nếu thuộc diện phải học bổ túc kiến thức);

Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm (nếu là cán bộ nhà nước) hoặc hợp đồng lao động dài hạn và giấy xác nhận chứng nhận thâm niên công tác.

Bản sao có công chứng giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có)

Giấy tờ hợp pháp về trình độ ngoại ngữ (nếu có)

5. Công văn giới thiệu đi dự thi của thủ trưởng cơ quan quản lí đối với người đang làm việc ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước hoặc ngoài nhà nước.

6. Ba phong bì ghi sẵn địa chỉ thí sinh, có dán tem và bốn ảnh cỡ 3×4.

V. Thời gian & địa điểm nhận hồ sơ.

- Thời gian phát hành và nhận hồ sơ : 10/05/2016 đến hết ngày 10/06/2016

- Địa điểm nộp hồ sơ và đào tạo: Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam.

Số 36, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội (trong Trung Tâm Đào Tạo Vân Động Viên Cấp Cao Hà Nội)

Điện thoại: 04 62931333; 0969961111; 0961660999; 0987382983   Fax: 04 62932333

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Lê Hữu Dũng

THÔNG TIN CÁ NHÂN
HÌNH THỨC XÉT TUYỂN ONLINE
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE
(Số nhà, đường phố, thôn, xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố))

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com