TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2019- 2020
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2019- 2020 Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam Thông báo tuyển sinh hệ liên thông Cao đẳng Chính quy các ngành như sau:
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2018- 2019
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2018- 2019 Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam Thông báo tuyển sinh hệ liên thông Cao đẳng Chính quy các ngành như sau...
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 2018
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 2018 BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM                                                                          ...
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NGÀNH DƯỢC ĐẠI HỌC ĐẠI NAM 2017
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NGÀNH DƯỢC ĐẠI HỌC ĐẠI NAM 2017 Căn cứ vào thông tư số: 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học, và thông tư số 08/2015/TT-BGD ĐT ngày 21 tháng 4 năm 2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy...
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC TIỂU HỌC 2017
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC TIỂU HỌC 2017 Trường Cao đẳng Công Thương tuyển sinh liên thông ngành giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG HỌC VIỆN TÀI CHÍNH 2017
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG HỌC VIỆN TÀI CHÍNH 2017 Thực hiện kế hoạch đào tạo đại học năm học 2016 – 2017, Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh liên thông đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học  Điều kiện nộp hồ sơ dự thi a) Thí sinh có bằng tốt nghiệp cao đẳng thuộc các hình thức đào tạo có ngành đào...

Sinh Viên VCI 2018 - Tự tin, Vững bước tương lai!