TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM  
  DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN SINH VIÊN ĐỢT II CƠ SỞ ĐẮK LẮK  
  STT HỌ ĐỆM TÊN NGÀY SINH NƠI SINH NGÀNH HỌC  
   
  1 Phan Thị  Anh 18/07/2000 Đắk Lắk Quản trị doanh nghiệp  
  2 Trần Thái Anh 22/06/1998 Đắk Lắk Kế toán  
  3 Triệu Thị  Cành 03/10/2000 Đắk Lắk Kế toán  
  4 Hồ Thị Triều Châu 07/04/2000 Bình Định Dược  
  5 Bùi Thị Quỳnh Chi 24/12/2000 Đắk Lắk Kế toán  
  6 Nguyễn Xuân Danh 01/01/2000 Đắk Lắk Dược sỹ  
  7 H' Vong Đào 16/02/2000 Đắk Lắk Điều dưỡng  
  8 Nguyễn Lê Tài Đức 19/05/1999 Đắk Lắk Quản trị doanh nghiệp  
  9 Phạm Thị Mỹ Duyên 16/03/2000 Đắk Lắk Dược  
  10 H' Đăm  Êban 09/10/2000 Đắk Lắk Điều dưỡng  
  11 Bùi Thị Trường Giang 09/05/2000 Đắk Lắk Dược sỹ  
  12   H Brách 03/09/2000 Đắk Lắk Quản trị doanh nghiệp  
  13 Nguyễn Thu 04/03/2000 Đắk Lắk Dược sỹ  
  14 Trần Văn Thái 16/11/2000 Đắk Lắk Công nghệ thông tin  
  15 Nguyễn Thị Thanh 10/07/2000 Đắk Lắk Kế toán  
  16 Hoàng Thị  Hải 25/04/2000   Đắk Lắk Kế toán  
  17 Đặng Thị  Hân 08/08/2000 Đắk Lắk Dược sỹ  
  18 Trần Thị  Hằng 25/08/2000 Đắk Lắk Kế toán  
  19 Đinh Thị Mỹ Hạnh 07/09/2000 Đắk Lắk Điều dưỡng  
  20 Toàn Thị Minh Hảo 09/09/2000 Đắk Lắk Kế toán  
  21 Võ Thái Hiền 08/05/2000 Đắk Lắk Dược sỹ  
  22 Nông Thị  Hiền 17/07/2000 Đắk Lắk Dược  
  23 Trần Thị Ngọc  Hiếu 09/07/2000 Đắk Lắk Kế toán  
  24 H' Nghim Hra 28/10/2000 Đắk Lắk Điều dưỡng  
  25 Nguyễn Mạnh Hùng 23/5/2002 Khánh Hòa Điện Tử công nghiệp  
  26 Nguyễn Thị  Hưng 17/07/2000 Đắk Lắk Dược sỹ  
               
  27 Tạ Ngọc  Hưng 10/09/2000 Đắk Lắk Điện tử công nghiệp  
  28 Đặng  Thị Ngọc  Hương 08/08/2000 Đắk Lắk Kế toán  
  29 Trương Thanh Huyền 27/03/2000 Đắk Lắk Dược  
  30 H Rơ Lan Hyêm 28/2/2000 Đắk Lắk Dược sỹ  
  31   Kaly 16/09/2000 Đắk Lắk Công nghệ thông tin  
  32 Khươm 10/02/2000 Kon Tum Dược sỹ  
  33 Đoàn Thị Thanh Kiều 20/05/1999 Đắk Lắk Kế toán  
  34 H' Nĩ Ksơr 24/8/2000 Đắk Lắk Dược sỹ  
  35 H' Diana Ktũl 08/05/2000 Đắk Lắk Dược sỹ  
  36 Nguyễn Thị Diệu Linh 03/09/2000 Đắk Lắk Kế toán  
  37 Vương Thị Yến Linh 09/04/2000 Đắk Lắk Dược  
  38 Trần Thị Thảo  Ly 10/08/2000 Đắk Lắk Kế Toán  
  39 Trần Trà Mi 20/11/2000 Đắk Lắk Điều dưỡng  
  40 H' Phạm Mlô 15/11/1997 Đắk Lắk Dược sỹ  
  41 Nguyễn Văn  Ngà 02/03/2000 Đắk Lắk Công nghệ thông tin  
  42 Phạm Thị Thanh Ngân 20/01/2000 Đắk Lắk Kế toán  
  43 Đặng Thị Hồng Như 10/10/2000 Đắk Lắk Dược sỹ  
  44 Nguyễn Thị Mỹ Nhung 17/09/2000 Đắk Lắk Kế toán  
  45   Nhung 06/08/1999 Đắk Lắk Công nghệ thông tin  
  46 Nguyễn Văn Nhựt 11/4/1999 Đắk Lắk Quản trị doanh nghiệp  
  47 H' Mai Trang Niê 01/10/2000 Đắk Lắk Dược sỹ  
  48 Y Phôn Niê 10/08/1998 Đắk Lắk Điện tử công nghiệp  
  49 H Nỡ Niê 23/7/2000 Đắk Lắk Dược sỹ  
  50 Y Kiên Niê 09/07/2000 Đắk Lắk Điện Tử công nghiệp  
  51 H Sương  Niê 06/08/2000 Đắk Lắk Dược  
  52 H' Li Di Niê 18/01/2000 Đắk Lắk Quản trị kinh doanh  
  53 Nông Thị Niệm 13/10/2000 Đắk Lắk Kế toán  
  54 Đỗ Thị Bình  Phước 20/02/2000 Quảng Ngãi Kế toán  
  55 Trần Thị Kim Phượng 06/06/2000 Gia Lai Dược  
               
  56   Pri 20/08/1998 Đắk Lắk Dược  
  57 H Rơ Chân Quyn 12/4/2000 Đắk Lắk Dược sỹ  
  58 Trần Thị Như  Quỳnh 23/3/2000 Đắk Lắk Điều dưỡng  
  59 Lưu Văn  Sang 19/02/2000 Đắk Lắk Quản trị khách sạn  
  60 Lầu Mí Sinh 25/12/1997 Đắk Lắk Dược sỹ  
  61 Nguyễn Quốc Sơn 21/1/1999 Đắk Lắk Kế toán  
  62 Y Thanh 20/01/2000 Kon Tum Quản trị lễ tân  
  63 Thái Thị Thanh Thanh 18/10/2000 Đắk Lắk Dược sỹ  
  64 Nguyễn Thị Phương Thảo 30/03/2000 Đắk Lắk Kế toán  
  65 Nguyễn Thị Phương Thảo 02/02/2000 Hà Tĩnh Kế toán  
  66 Nguyễn Thị  Thảo 20/12/2000 Đắk Lắk Dược  
  67 Phạm Minh Thịnh 06/02/2000 Đắk Lắk Công nghệ thông tin  
  68 Y Thoa 27/02/2000 Kon Tum Dược sỹ  
  69 Võ Thị Thương 22/09/2000 Đắk Lắk Dược sỹ  
  70 Nguyễn Thị Hoài Thúy 01/10/2000 Đắk Lắk Kế Toán  
  71 Đào Thị Mỹ Tiên 01/07/2000 Đắk Lắk Quản trị doanh nghiệp  
  72 Tô Minh Tiến 26/08/1994 Đắk Lắk Công nghệ thông tin  
  73 Dương Trọng  Tín 20/05/1999 Đắk Nông Điện tử công nghiệp  
  74 Ngô Thị Hà Trang  28/07/2000 Đắk Lắk Điều dưỡng  
  75 Vũ Thị Huyền Trang  22/6/2000 Đắk Lắk Kế toán  
  76 Nguyễn Thị Thùy Trang  9/4/2000 Đắk Lắk Dược sỹ  
  77 Xiêng Minh Trang  02/08/2000 Kon Tum Dược sỹ  
  78 Đào Văn  Tuấn 17/11/2000 Đắk Lắk Điện Tử công nghiệp  
  79 Nguyễn Anh  Tuấn 08/10/1993 Thanh Hóa Quản trị kinh doanh  
  80 Huỳnh Thị Ái  Ty 24/03/2000 Đắk Lắk Dược sỹ  
  81 Trịnh Thị Diệu  Uyên 02/4/2000 Đắk Lắk Kế toán  
  82 Trần Ngọc 09/09/2000 Đắk Lắk Dược sỹ  
  83 Nguyễn Tất  10/10/2000 Đắk Lắk Điện tử công nghiệp  
  84 Đỗ Thảo Vy 09/08/1999 Đắk Lắk Quản trị khách sạn  
               
  85 Đoàn Thị Tuyết Vy 07/03/2000 Đắk Lắk Dược sỹ  
  86 Phan Thị Như Ý 14/12/2000 Đắk Lắk Quản trị lễ tân  
  87 Nguyễn Thị Hoàng Yển 04/01/2000 Đắk Lắk Dược sỹ  
  88 Lường Ngọc Long 21/08/2000 Đắk Lắk Hướng dẫn du lịch  
  89 Trần Thị Huyền Trang  27/06/2000 Đắk Lắk Kế toán  
  90 Lê Thị Ngọc  Ánh 29/10/1999 Đắk Lắk Kế toán  
  91 Trần Ngọc Ánh 25/07/2000 Đắk Lắk Điều dưỡng  
  92 Nguyễn Chí Kỳ 22/05/1999 Đắk Lắk Dược  
  93 Nguyễn Tấn Trí 08/02/2000 Đắk Lắk Điện Tử công nghiệp  
  94 Phan Thị  Thủy 05/12/2000 Đắk Lắk Dược  
  95 H' Nương   11/12/1999 Đắk Lắk Dược  
  96 Nguyễn Thị Cẩm 21/11/2000 Đắk Lắk Dược  
  97 Nguyễn Thị Thu  Hải 19/06/2000 Đắk Lắk Quản trị Kinh doanh  
  98 Trịnh Hồng Hải 18/10/2000 Đắk Lắk Công nghệ thông tin  
  99 Hoàng Trọng Tấn 14/09/2000 Đắk Lắk Quản trị Kinh doanh  
  100 Đoàn Thị 13/01/1998 Đắk Lắk Kế toán  
  101 Lê Văn Thành 02/07/2000 Đắk Lắk Quản trị khách sạn  
  102 Tạ Thị Nhàn 26/11/1998 Đắk Lắk Dược  
  103 Vũ Thị Minh Hồng 02/06/2000 Đắk Lắk Dược  
  104 Tô Nguyễn Đức Thiện 12/06/2000 Đắk Lắk Dược