Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam cơ sở Đăk Lăk
Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam cơ sở Đăk Lăk Phát triển kinh tế Tây Nguyên nói riêng, kinh tế Tây Nam Bộ nói chung là nhiệm vụ chiến lược mà Đảng và Nhà nước luôn trọng tâm trong chiến lược phát triển đất nước. Nâng cao trình độ dân trí, từng bước xóa đói giảm nghèo, phát huy thế mạnh vùng miền, tiến lên làm giầu...
Lễ Kết Nạp Đảng Viên Mới 2018 - Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam
Lễ Kết Nạp Đảng Viên Mới 2018 - Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam Ngày 10/05/2018 tại Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam đã diễn ra Lễ kết nạp Đảng viên mới.
Tăng cường hợp tác ba bên để nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp
Tăng cường hợp tác ba bên để nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức Lễ ký kết biên bản ghi nhớ về tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp trong giáo dục nghề nghiệp.   
Đón đoàn đại biểu Trường Đại học khoa học kỹ thuật Triều Dương
Đón đoàn đại biểu Trường Đại học khoa học kỹ thuật Triều Dương Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam đang hợp tác với Trường Đại học Đại học Kỹ thuật Triều Dươngvề chuyên môn và các doanh nghiệp của Đài Loan .
Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập của đất nước
Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập của đất nước Thuật ngữ giáo dục nghề nghiệp chính thức được sử dụng khi Luật Giáo dục nghề nghiệp được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 8 

Sinh Viên VCI 2018 - Tự tin, Vững bước tương lai!