Giới Thiệu Chung đang cập nhập   1. TỔNG QUAN         Khoa kỹ thuật là đơn vị thuộc Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam.Khoa Kỹ thuật được giao nhiệm vụ đào tạo nhân lực có trình độ Cao đẳng ngành Công nghệ thông tin,Thương mại điện tử và Cao...
Ngành văn thư hành chính
Ngành văn thư hành chính   1. VĂN THƯ HÀNH CHÍNH LÀ GÌ?       Văn thư hành chính là  một loại thủ tục trong hoạt động hành chính nhà nước bao gồm toàn bộ các công việc về xây dựng văn bản trong hoạt động quản lí của cơ quan nhà nước và việc tổ chức quản...
Giới thiệu khoa văn thư hành chính
Giới thiệu khoa văn thư hành chính   1. TỔNG QUAN         Khoa Văn thư - hành chính là đơn vị thuộc Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam có chức năng tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng và thấp hơn trong lĩnh vực văn thư...
Ngành Kỹ thuật chế biến món ăn
Ngành Kỹ thuật chế biến món ăn   1. KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN RA TRƯỜNG LÀM GÌ?      Ngành chế biến món ăn hiện nay là một ngành rất là hot! Tại sao hot trên thị trường hiện nay? Thực tế là có rất nhiều các nhà hàng ở trong khách sạn và ngoài khách sạn họ rất là cần những đầu...
Ngành Phiên dịch tiếng anh thương mại
Ngành Phiên dịch tiếng anh thương mại 1. TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI LÀ GÌ?     Nghề phiên dịch tiếng Anh thương mại không còn xa lạ trong những năm gần đây, có rất nhiều sự cạnh tranh trong ngành này. Nguyên nhân chủ yếu là nhu cầu từ các tổ chức của các thành viên quốc gia hội nhập WTO. Gia nhập...
Ngành thương mại điện tử
Ngành thương mại điện tử   1. THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ LÀ GÌ?        Có nhiều khái niệm về thương mại điện tử (TMĐT), nhưng hiểu một cách tổng quát, TMĐT là việc tiến hành một phần hay toàn bộ hoạt động thương mại bằng những phương tiện điện tử. TMĐT vẫn mang bản...

Sinh Viên VCI 2018 - Tự tin, Vững bước tương lai!