Ngành Quản trị nhà hàng
Ngành Quản trị nhà hàng 1. QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG LÀ GÌ?   Quản trị Nhà hàng là ngành học đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực quản lý tại một cơ sở chuyên kinh doanh và phục vụ đồ ăn, thức uống. Ngành học cung cấp cho học viên chủ yếu các kiến thức cũng như kỹ năng để có thể quản...
Ngành Quản trị khách sạn
Ngành Quản trị khách sạn 1. QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN LÀ GÌ?   Quản trị khách sạn là quản lý và tổ chức các hoạt động của khách sạn một cách hiệu quả và hợp lý, bao gồm việc lập các báo cáo kết quả tài chính, các bản thu - chi; lập ra quy tắc trong quá trình quản lý từng bộ phận...
Ngành Quản trị kinh doanh
Ngành Quản trị kinh doanh 1. QUẢN TRỊ KINH DOANH LÀ GÌ?   Quản trị kinh doanh được hiểu là việc thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển công việc kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm việc cân nhắc, tạo ra hệ thống, quy trình và tối đa hóa "hiệu suất",...
Giới Thiệu Chung đang cập nhập   1. TỔNG QUAN         Khoa Quốc Tế 2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 3. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP 4. ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN THÔNG TIN CÁ NHÂNHọ và tên Ngày sinh Ngày 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1...
Giới Thiệu Chung đang cập nhập   1. TỔNG QUAN         Khoa Điều Dưỡng 2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 3. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP 4. ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN THÔNG TIN CÁ NHÂNHọ và tên Ngày sinh Ngày 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17...
Giới Thiệu Chung đang cập nhập   1. TỔNG QUAN         Khoa Dược 2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 3. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP 4. ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN THÔNG TIN CÁ NHÂNHọ và tên Ngày sinh Ngày 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20...

Sinh Viên VCI 2018 - Tự tin, Vững bước tương lai!