Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam

kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn 1931-2016 


 

 

cắm trại 2

cắm trại 4

cắm trại 3

cắm trại 5

cắm trại 7

cắm trại 9