Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam (Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Vietnam Vocational College Of Industry And Comerce ; viết tắt là VCI) – , được thành lập theo Quyết định số 1394/QĐ – LĐTBXH ngày 03 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Trường là cơ sở đào tạo nghề đầu tư xây dựng đồng bộ, trang thiết bị hiện đại hàng đầu Quốc gia và Khu vực, nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô Hà Nội và khu vực kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.
 

 
    Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam (Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Vietnam Vocational College Of Industry And Comerce ; viết tắt là VCI) – , được thành lập theo Quyết định số 1394/QĐ – LĐTBXH ngày 03 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Trường là cơ sở đào tạo nghề đầu tư xây dựng đồng bộ, trang thiết bị hiện đại hàng đầu Quốc gia và Khu vực, nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô Hà Nội và khu vực kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

        Tăng cường hợp tác quốc tế, chú trọng liên kết với doanh nghiệp để thực hiện tốt phương châm “mỗi bài học là 1 công việc - mỗi modul là 1 sản phẩm”, “dạy lí thuyết gắn liền với thực hành”, “đào tạo kết hợp với nghiên cứu khoa học và làm ra sản phẩm”, giải quyết có hiệu quả việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

NHỮNG MỐC LỊCH SỬ QUAN TRỌNG

       Ngày 03 tháng 11 năm 2011: Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 1394/QĐ – BLĐTBXH do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội kí.

       Ngày 01 tháng 11 năm 2012: Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội, Tổng Cục Dạy Nghề đã kí Quyết định số 561/QĐ – TCDN, phê duyệt Điều lệ Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam.


       Tháng 10 năm 2011: Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam Nội tổ chức Lễ cắt băng khánh thành và ra mắt Trung tâm Thông tin – Thư viện, đơn vị chức năng trực thuộc nhà trường, là nơi lưu trữ, trao đổi thông tin và phục vụ bạn đọc nghiên cứu, giảng dạy và học tập.

      Tháng 12 năm 2012, Hiệu trưởng kí Quyết định số 324/QĐ - CĐNCTVN về việc thành lập Ban Biên tập và Quản trị Website, có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng về lĩnh vực biên tập tin, bài và quản trị nội dung website

       Tháng 12 năm 2012
: Nhà trường thành lập 03 đơn vị mới: Trung tâm Công nghệ Thông tin, Trung tâm Kí túc xá, Trung tâm Tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp.

       Tháng 02 năm 2014: Thành lập Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng theo Quyết định số 86/QĐ – CĐNCTVN của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nami.

       Tháng 05 năm 2014: Sát nhập Trung tâm Thông tin Thư viện thuộc phòng Tổ chức Hành chính theo Quyết định số 90/QĐ – CĐNCTVN của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam.

       Tháng 05 năm 2014: Sát nhập Trung tâm Tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp thuộc phòng Đào tạo theo Quyết định số 83/QĐ – CĐNCTVN của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nami.

       Tháng 05 năm 2014: Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nami thành lập khoa Chăm sóc sắc đẹp và là cơ sở đào tạo nghề đầu tiên trong cả nước được Tổng cục Dạy nghề cho phép đào tạo thí điểm ở 02 cấp trình độ: Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề.

       Tháng 11 năm 2014: Nhà trường hợp tác với Viện Công nghệ Yeoju (Hàn Quốc) cắt băng khánh thành và chính thức đưa vào hoạt động Trung tâm Ngôn ngữ Hàn Quốc (Khoa Ngoại ngữ).

       Tháng 05 năm 2015: Hiệu trưởng nhà trường đã kí Quyết định số 192/QĐ - CĐNCTVN về việc hợp nhất 02 Trung tâm (Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc khoa Công nghệ thông tin) và (Trung tâm Thông tin Thư viện thuộc Phòng Tổ chức Hành chính) thành 01 Trung tâm duy nhất: Trung tâm Công nghệ thông tin - Thư viện trực thuộc khoa Công nghệ thông tin.

      Tháng 05 năm 2015, Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam thành lập Phòng Quản lí Dự án trực thuộc nhà trường theo Quyết định số: 207/QĐ - CĐNCTVN do Hiệu trưởng nhà trường kí.

      Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam có:

+ 07 Khoa chuyên môn và Khoa hỗ trợ đào tạo: Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Kinh tế, Khoa Cơ khí, Khoa Điện - Điện tử, Khoa Chăm sóc sắc đẹp, Khoa Khoa học cơ bản và Khoa Ngoại ngữ.

+ 02 Trung tâm trực thuộc trường: Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Trung tâm Kí túc xá

+ 07 Phòng và 01 Ban chức năng: Phòng Đào tạo, Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Công tác học sinh sinh viên, Phòng Quản trị, Phòng Quản lí khoa học - Hợp tác quốc tế, Phòng Quản lí dự án; Ban Biên tập và Quản trị Website.

+ 05 Trung tâm trực thuộc đơn vị: Trung tâm Công nghệ thông tin - Thư viện (thuộc Khoa Công nghệ thông tin), Trung tâm Công nghệ thông tin VCI - Megazone (thuộc Khoa Công nghệ thông tin), Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ (thuộc khoa Cơ khí), Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ (thuộc khoa Điện - Điện tử), Trung tâm Ngôn ngữ Hàn Quốc (thuộc khoa Ngoại ngữ).