NCS.LÊ ĐẠI HÙNG
NCS.LÊ ĐẠI HÙNG Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ quản lý giáo dục. Điện thoại liên hệ:  Email: 
ThS. LƯU THANH TUÂN
ThS. LƯU THANH TUÂN Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Điện thoại liên hệ:  Email:
ThS. HOÀNG MẠNH QUÂN
ThS. HOÀNG MẠNH QUÂN Chức vụ: Phó Chủ tịch kiêm Thư ký Hội đồng quản trị Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý KH-CN Điện thoại liên hệ:  Email:
ThS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN
ThS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ toán học Điện thoại liên hệ:  Email: 
ThS. PHẠM VĂN NGƯNG
ThS. PHẠM VĂN NGƯNG Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế Điện thoại liên hệ:  Email:
ThS. LÊ THỊ KIM THANH
ThS. LÊ THỊ KIM THANH Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Điện thoại liên hệ:  Email:

Sinh Viên VCI  - Tự tin, Vững bước tương lai!