TS.Mai Tú Nam
TS.Mai Tú Nam Chức vụ: Trưởng bộ môn võ thuật. Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ võ thuật Trưởng khoa võ thuật Đại học sư phạm TDTT Hà Nội Điện thoại liên hệ:  Email:
NCS.LÊ ĐẠI HÙNG
NCS.LÊ ĐẠI HÙNG Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị. Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ quản lý giáo dục. Điện thoại liên hệ:  Email: 
ThS. LÊ HỮU DŨNG
ThS. LÊ HỮU DŨNG Chức vụ: Hiệu trưởng. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý hệ thống thông tin. Điện thoại liên hệ:  Email:
ThS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN
ThS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN Chức vụ: Ủy viên Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ toán học Điện thoại liên hệ:  Email: 
ThS. NGUYỄN HUY THÁI
ThS. NGUYỄN HUY THÁI Chức vụ: Cố vấn Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Điện thoại liên hệ:  Email:
ThS.TRẦN QUÝ CƯỜNG
ThS.TRẦN QUÝ CƯỜNG Chức vụ: Cố vấn. Trình độ chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa cấp II. Điện thoại liên hệ:  Email:

Sinh Viên VCI 2018 - Tự tin, Vững bước tương lai!