2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Trưởng khoa kinh tế.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kế toán.

Điện thoại liên hệ:

Email: