2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Trưởng bộ môn võ thuật.

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ võ thuật

Trưởng khoa võ thuật Đại học sư phạm TDTT Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 

Email: