2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Trưởng khoa du lịch - ngoại ngữ.

Trình độ chuyên môn: Văn hóa du lịch

Điện thoại liên hệ:

Email: