2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Trưởng khoa điều dưỡng .

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ ngành hóa sinh.

Nguyên giảng viên chính đại học y dược thái nguyên.

Điện thoại liên hệ: 

Email: