2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Phó hiệu trưởng.

Trình độ chuyên môn: Ngành mác lê nin.

Nguyên giám đốc sở giáo dục hà giang. Trưởng phòng thanh tra pháp chế HV QLGD.

Điện thoại liên hệ: 

Email: