Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam Địa Điểm Daklak Tổ Chức Lễ Tổng Kết 2021-2022 Và Khai Giảng 2022-2023

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Cố vấn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Điện thoại liên hệ: 

Email:

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Cố vấn

Nguyên chánh văn phòng Học viện hành chính Quốc Gia.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý nhà nước.

Điện thoại liên hệ: 

Email:

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Cố vấn

Giám đốc làng Hữu nghị Việt Nam.Thuộc TW hội CCB Việt Nam.Nguyên chánh VP Bộ TTM, Bộ Quốc Phòng.

Trình độ chuyên môn: Đại Tá

Điện thoại liên hệ: 

Email:

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Trưởng khoa kinh tế.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kế toán.

Điện thoại liên hệ:

Email:

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Trưởng khoa điều dưỡng .

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ ngành hóa sinh.

Nguyên giảng viên chính đại học y dược thái nguyên.

Điện thoại liên hệ: 

Email:

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Trưởng bộ môn võ thuật.

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ võ thuật

Trưởng khoa võ thuật Đại học sư phạm TDTT Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 

Email:

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Trưởng khoa du lịch - ngoại ngữ.

Trình độ chuyên môn: Văn hóa du lịch

Điện thoại liên hệ:

Email:

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Trưởng khoa văn thư hành chính

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ sử học

Điện thoại liên hệ:

Email:

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Trưởng khoa công nghệ thông tin

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ công nghệ thông tin

Điện thoại liên hệ:

Email:

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Trưởng khoa quốc tế

Trình độ chuyên môn:

Điện thoại liên hệ:

Email: