Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam Địa Điểm Daklak Tổ Chức Lễ Tổng Kết 2021-2022 Và Khai Giảng 2022-2023

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ quản lý giáo dục.

Điện thoại liên hệ: 

Email: 

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Điện thoại liên hệ: 

Email:

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Phó Chủ tịch kiêm Thư ký Hội đồng quản trị- Phó Hiệu Trưởng nhà trường

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý KH-CN

Điện thoại liên hệ: 

Email:

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ toán học

Điện thoại liên hệ: 

Email: 

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế

Điện thoại liên hệ: 

Email:

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Điện thoại liên hệ: 

Email:

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

Điện thoại liên hệ: 

Email:

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Điện thoại liên hệ: 

Email:

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Hiệu Trưởng

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ

Điện thoại liên hệ:

Email:

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Phó hiệu trưởng.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh tế

Điện thoại liên hệ:

Email:

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh

Điện thoại liên hệ: 

Email:

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng phụ trách cơ sở Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 

Điện thoại liên hệ: 

Email:

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng phụ trách văn phòng tuyển sinh Nhật Bản

Trình độ chuyên môn

Điện thoại liên hệ: 

Email:

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Phó hiệu trưởng thường trực

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý thông tin

Điện thoại liên hệ: 

Email:

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Y Học, Dược sỹ cao cấp

Điện thoại liên hệ: 

Email:

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Phó hiệu trưởng.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ giáo dục học.

Điện thoại liên hệ: 

Email: 

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật điện tử

Điện thoại liên hệ: 

Email:

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Trình độ chuyên môn

Điện thoại liên hệ: 

Email:

 2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Cố vấn.

Trình độ chuyên môn: Nhà giáo nhân dân. Thạc sỹ vật lý.

Nguyên hàm vụ phó Vụ Văn Xã văn phòng chính phủ

Điện thoại liên hệ: 

Email:

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Cố vấn.

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa cấp II.

Điện thoại liên hệ: 

Email: