Sinh Viên VCI 2018 - Tự tin, Vững bước tương lai!

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị.

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ quản lý giáo dục.

Điện thoại liên hệ: 0969961111; 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Anh Dung

Chức vụ: Hiệu trưởng.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý hệ thống thông tin.

Điện thoại liên hệ: 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Ủy viên

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ toán học

Điện thoại liên hệ: 0988.882.139

Email: 

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Cố vấn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Điện thoại liên hệ: 

Email:

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Cố vấn.

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa cấp II.

Điện thoại liên hệ: 

Email:

 2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Cố vấn.

Trình độ chuyên môn: Nhà giáo nhân dân. Thạc sỹ vật lý.

Nguyên hàm vụ phó Vụ Văn Xã văn phòng chính phủ

Điện thoại liên hệ: 

Email:

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Cố vấn

Trình độ chuyên môn:

Nguyên hiệu phó trường Đại học Dược Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 

Email:

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Phó hiệu trưởng.

Trình độ chuyên môn: Ngành mác lê nin.

Nguyên giám đốc sở giáo dục hà giang. Trưởng phòng thanh tra pháp chế HV QLGD.

Điện thoại liên hệ: 0915.270.126

Email:

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Phó hiệu trưởng.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ điện-điện tử.

Điện thoại liên hệ: 0912.763.310

Email:

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Phó hiệu trưởng.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ giáo dục học.

Điện thoại liên hệ: 0166.581.3474

Email: 

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Trưởng khoa kinh tế.

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kinh tế - kế toán.

Điện thoại liên hệ: 0165.884.1136

Email:

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Trưởng khoa kỹ thuật.

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ điều khiển tự động

Điện thoại liên hệ: 0942.897.233

Email:

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Trưởng khoa Văn thư hành chính.

Nguyên chánh văn phòng Học viện hành chính Quốc Gia.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý nhà nước.

Điện thoại liên hệ: 0167.637.6668

Email:

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Trưởng khoa điều dưỡng .

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ ngành hóa sinh.

Nguyên giảng viên chính đại học y dược thái nguyên.

Điện thoại liên hệ: 0912.910.853

Email:

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Trưởng khoa dược .

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ cao cấp.

Đại tá công ty dược quân đội armephaco.

Điện thoại liên hệ: 0983.609.506

Email:

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Trưởng bộ môn võ thuật.

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ võ thuật

Trưởng khoa võ thuật Đại học sư phạm TDTT Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 

Email: