ThS. NGUYỄN VIẾT HÙNG
ThS. NGUYỄN VIẾT HÙNG Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế Điện thoại liên hệ:  Email:
ThS. LÊ VĂN BÌNH
ThS. LÊ VĂN BÌNH Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Điện thoại liên hệ:  Email:
TS.NGUYỄN DUY ĐÔ
TS.NGUYỄN DUY ĐÔ Chức vụ: Hiệu Trưởng Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Điện thoại liên hệ: Email:
ThS.Trần Sơn Trung
ThS.Trần Sơn Trung Chức vụ: Phó hiệu trưởng. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh tế Điện thoại liên hệ: Email:
ThS.NGUYỄN TIẾN ĐỨC
ThS.NGUYỄN TIẾN ĐỨC Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh Điện thoại liên hệ:  Email:
ThS.TÔ VIẾT TÀI
ThS.TÔ VIẾT TÀI Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng phụ trách cơ sở Đắk Lắk Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ  Điện thoại liên hệ:  Email:

VCI 2022 - Chương trình Du Học Bổng Úc