Lịch sử hình thành
Lịch sử hình thành MỐC LỊCH SỬ QUAN TRỌNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
Sứ Mệnh Và Tầm Nhìn
Sứ Mệnh Và Tầm Nhìn Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam(VCI) là địa chỉ tin cậy trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, là điểm nhấn về tư duy sáng tạo, là ngọn lửa châm nguồn cảm hứng, giúp người học trở thành những công dân có thái độ, kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo,...

Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam Địa Điểm Daklak Tổ Chức Lễ Tổng Kết 2021-2022 Và Khai Giảng 2022-2023