ThS.BÙI HUY HÙNG
ThS.BÙI HUY HÙNG Chức vụ: Trưởng khoa quốc tế Trình độ chuyên môn: Điện thoại liên hệ: Email:
Công Đoàn Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam
Công Đoàn Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam Vai trò, vị trí của Công đoàn trong hệ thống chính trị Hiện nay, trong hệ thống chính trị của Việt Nam, công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội do giai cấp công nhân, người lao động tự nguyện thành lập. Công đoàn hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng và theo quy...
QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ MỚI 2016 - 2020 (VCI)
QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ MỚI 2016 - 2020 (VCI) Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam (VCI)  

VCI 2022 - Chương trình Du Học Bổng Úc