ThS.NGUYỄN NHƯ NGUYỆT
ThS.NGUYỄN NHƯ NGUYỆT Chức vụ: Trưởng khoa kinh tế. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kế toán. Điện thoại liên hệ: Email:
ThS.NGUYỄN VĂN TỈNH
ThS.NGUYỄN VĂN TỈNH Chức vụ: Trưởng khoa điều dưỡng . Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ ngành hóa sinh. Nguyên giảng viên chính đại học y dược thái nguyên. Điện thoại liên hệ:  Email:
TS.MAI TÚ NAM
TS.MAI TÚ NAM Chức vụ: Trưởng bộ môn võ thuật. Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ võ thuật Trưởng khoa võ thuật Đại học sư phạm TDTT Hà Nội Điện thoại liên hệ:  Email:
ThS.NGUYỄN DUY TRƯỜNG
ThS.NGUYỄN DUY TRƯỜNG Chức vụ: Trưởng khoa du lịch - ngoại ngữ. Trình độ chuyên môn: Văn hóa du lịch Điện thoại liên hệ: Email:
TS.CHU THỊ HẬU
TS.CHU THỊ HẬU Chức vụ: Trưởng khoa văn thư hành chính Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ sử học Điện thoại liên hệ: Email:
ThS.LÊ MAI NAM
ThS.LÊ MAI NAM Chức vụ: Trưởng khoa công nghệ thông tin Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ công nghệ thông tin Điện thoại liên hệ: Email:

Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam Địa Điểm Daklak Tổ Chức Lễ Tổng Kết 2021-2022 Và Khai Giảng 2022-2023