ThS. NGUYỄN THẾ HIỆP
ThS. NGUYỄN THẾ HIỆP Chức vụ: Phó hiệu trưởng Trình độ chuyên môn:  Điện thoại liên hệ:  Email:
ThS.TRẦN TIẾN DŨNG
ThS.TRẦN TIẾN DŨNG   Chức vụ: Cố vấn. Trình độ chuyên môn: Nhà giáo nhân dân. Thạc sỹ vật lý. Nguyên hàm vụ phó Vụ Văn Xã văn phòng chính phủ Điện thoại liên hệ:  Email:
ThS.TRẦN QUÝ CƯỜNG
ThS.TRẦN QUÝ CƯỜNG Chức vụ: Cố vấn. Trình độ chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa cấp II. Điện thoại liên hệ:  Email:
ThS. NGUYỄN HUY THÁI
ThS. NGUYỄN HUY THÁI Chức vụ: Cố vấn Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Điện thoại liên hệ:  Email:
ThS.VŨ VĂN THÀNH
ThS.VŨ VĂN THÀNH Chức vụ: Cố vấn Nguyên chánh văn phòng Học viện hành chính Quốc Gia. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý nhà nước. Điện thoại liên hệ:  Email:
Đại Tá.NGUYỄN THĂNG LONG
Đại Tá.NGUYỄN THĂNG LONG Chức vụ: Cố vấn Giám đốc làng Hữu nghị Việt Nam.Thuộc TW hội CCB Việt Nam.Nguyên chánh VP Bộ TTM, Bộ Quốc Phòng. Trình độ chuyên môn: Đại Tá Điện thoại liên hệ:  Email:

VCI 2022 - Chương trình Du Học Bổng Úc