ThS.ĐỖ BẰNG GIANG
ThS.ĐỖ BẰNG GIANG Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng phụ trách cơ sở Hồ Chí Minh Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ  Điện thoại liên hệ:  Email:
Thầy.Nguyễn Duy Anh
Thầy.Nguyễn Duy Anh Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng phụ trách văn phòng tuyển sinh Nhật Bản Trình độ chuyên môn:  Điện thoại liên hệ:  Email:
ThS. NGUYỄN SỸ TUẤN
ThS. NGUYỄN SỸ TUẤN Chức vụ: Phó hiệu trưởng thường trực Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý thông tin Điện thoại liên hệ:  Email:
TS. NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG
TS. NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG Chức vụ: Phó hiệu trưởng Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Y Học, Dược sỹ cao cấp Điện thoại liên hệ:  Email:
ThS.ĐẶNG XUÂN NGỌC
ThS.ĐẶNG XUÂN NGỌC Chức vụ: Phó hiệu trưởng. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ giáo dục học. Điện thoại liên hệ:  Email: 
ThS. CHU KHẮC HUY
ThS. CHU KHẮC HUY Chức vụ: Phó hiệu trưởng Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật điện tử Điện thoại liên hệ:  Email:

Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam Địa Điểm Daklak Tổ Chức Lễ Tổng Kết 2021-2022 Và Khai Giảng 2022-2023