Ký Kết Hợp Tác Với  Công Ty TNHH Nguồn Cung Ứng Nhân Lực Tuấn Hùng
Ký Kết Hợp Tác Với Công Ty TNHH Nguồn Cung Ứng Nhân Lực Tuấn Hùng      Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam phấn đầu trở thành trường đào tạo đạt chuẩn trong nước và quốc tế về chất lượng đào tạo. Về ngành Dược trường đặc biệt trú trọng và đã ký kết thực tập với các bệnh viện và công ty lớn
Ký Kết Hợp Tác Với Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Vinh Quang
Ký Kết Hợp Tác Với Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Vinh Quang    Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam phấn đầu trở thành trường đào tạo đạt chuẩn trong nước và quốc tế về chất lượng đào tạo. Về ngành Dược trường đặc biệt trú trọng và đã ký kết thực tập với các bệnh viện và công ty
Ký Kết Hợp Tác Với Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện 368
Ký Kết Hợp Tác Với Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện 368    Ngày 29 tháng 3 năm 2016 Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam ký kết hợp tác với Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện 368 nhằm tạo điều kiện : - Giới thiệu thực tập tốt nghiệp cho các sinh viên của trường; - Giới thiệu việc làm cho các sinh viên đã tốt nghiệp tại...

Sinh Viên VCI  - Tự tin, Vững bước tương lai!