Chuẩn Đầu Ra

Chuẩn đầu ra trình độ cao đẳng
Chuẩn đầu ra trình độ cao đẳng Chuẩn đầu ra trình độ cao đẳng Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam
Văn Bản Liên Quan-Đào Tạo   Nguồn: Phòng Đào tạo   STT Văn bản liên quan Nơi ban hành Ngày, tháng, năm ban hành 1 Quy chế 14 về việc ban hành quy chế thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp đối với Dạy nghề chính quy Quy che 14.doc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ...
Số Liệu Thống Kê Đào Tạo Sau gần 5 năm đầu đi vào hoạt động, tập thể cán bộ viên chức, học sinh – sinh viên nhà trường đã làm việc hết sức mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất vì sự phát triển của nhà trường để xứng đáng với tầm vóc của một Công trình 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, bước...
Chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo  Chương trình đào tạo các nghề đào tạo trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam
Chức năng, nhiệm vu phòng Đào tạo
Chức năng, nhiệm vu phòng Đào tạo   + Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng về công tác đào tạo, đảm bảo chất lượng đào tạo và các giải pháp định hướng phát triển trường. Quản lí công tác đào tạo, bao gồm kế hoạch đào tạo, chương trình đào tạo, tổ chức giảng dạy, quản lý chất lượng giảng dạy...

Sinh Viên VCI  - Tự tin, Vững bước tương lai!