Chuẩn Đầu Ra

Chuẩn đầu ra Ngoại Ngữ-Tin Học
Chuẩn đầu ra Ngoại Ngữ-Tin Học Quy định về việc chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam
Chuẩn đầu ra hệ trung cấp
Chuẩn đầu ra hệ trung cấp Chuẩn đầu ra trình độ trung cấp Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam
Chuẩn đầu ra trình độ cao đẳng
Chuẩn đầu ra trình độ cao đẳng Chuẩn đầu ra trình độ cao đẳng Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam
Chuẩn đầu ra Ngoại Ngữ-Tin Học
Chuẩn đầu ra Ngoại Ngữ-Tin Học Quy định về việc chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam
Chuẩn đầu ra hệ trung cấp
Chuẩn đầu ra hệ trung cấp Chuẩn đầu ra trình độ trung cấp Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam
Chuẩn đầu ra trình độ cao đẳng
Chuẩn đầu ra trình độ cao đẳng Chuẩn đầu ra trình độ cao đẳng Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam
Văn Bản Liên Quan-Đào Tạo   Nguồn: Phòng Đào tạo   STT Văn bản liên quan Nơi ban hành Ngày, tháng, năm ban hành 1 Quy chế 14 về việc ban hành quy chế thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp đối với Dạy nghề chính quy Quy che 14.doc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ...

Sinh Viên VCI  - Tự tin, Vững bước tương lai!