Đăng Ký Xét Tuyển

Danh sách thí sinh đăng ký thành công

STT Ngày Tháng Họ Tên Ngày Sinh Quê Quán
1 09/05/2019 VÕ THỊ THÚY 10/7/2000 đăk lăk
2 01/05/2019 Lê Thị Bích Hà 20/4/2000 Ma Thuộc
3 18/03/2019 Lê Thành Phúc 11/6/1995 Ma Thuột
4 18/03/2019 Lê Thành Phúc 11/6/1995 Ma Thuột
5 01/03/2019 Phan Thị Thanh Hiền 29/7/1992 Đak Lak
6 18/02/2019 lê văn công 5/2/1997 gia lai
7 14/02/2019 lê văn công 5/2/1997 gia lai
8 12/02/2019 Lê Văn Công 5/2/1997 Lai
9 11/02/2019 hoàng trung phong 12/1/2000 đăk nông