Đăng Ký Xét Tuyển

Danh sách thí sinh đăng ký thành công

STT Ngày Tháng Họ Tên Ngày Sinh Quê Quán
1 31/03/2020 Ha Van Hieu 26/12/1991 Nam Định
2 04/01/2020 Huỳnh Văn Minh 4/2/2000 Đăk Lăk