Đăng Ký Xét Tuyển

Danh sách thí sinh đăng ký thành công và trúng tuyển

STT Ngày Tháng Họ Tên Ngày Sinh Quê Quán
1 16/01/2022 Nguyễn thị kim yến 24/11/2003 đăk lăk