Đăng Ký Xét Tuyển

Danh sách thí sinh đăng ký thành công

STT Ngày Tháng Họ Tên Ngày Sinh Quê Quán
1 01/07/2020 Nguyễn Văn Huy 23/11/1999 Đaklak
2 28/06/2020 Sùng thị Trang 1/6/2002 Đắk Nông
3 27/06/2020 Mai Xuân Tiến 28/7/2001 Vũng Tàu
4 26/06/2020 Đinh Thị Diệu Ly 2/6/2000 Đăk lăk
5 25/06/2020 Nguyễn Văn Hiếu 28/3/2002 Bình Định
6 23/06/2020 Huỳnh Hữu Ái 29/6/2002 Gia Lai
7 23/06/2020 Nguyễn Ngọc Huyền Trang 22/10/2002 Lâm Đồng
8 21/06/2020 Nguyễn Thị Mỹ Phẩm 19/5/2002 Bình Định
9 21/06/2020 Kiều Đức Tính 11/10/2002 Bình Định
10 20/06/2020 Đinh thị lợi 20/10/2001 dak nông
11 17/06/2020 Đặng Thúy Linh 29/3/2001 Đak Nông
12 26/05/2020 Bùi Thị Linh Nhi 20/10/0 bình phước
13 24/05/2020 Nguyễn ngọc chiến 12/7/2001 bình định
14 22/05/2020 Võ Thị Thu Trinh 23/7/0 Bình Định
15 14/05/2020 Vũ Khánh Băng 21/9/0 Đồng Tháp
16 13/05/2020 Phan Ngọc Ánh 0/0/0
17 09/05/2020 Nguyễn Thị Kim Oanh 1/3/2001 gia lai
18 09/05/2020 Nguyễn Thị Kim Oanh 1/3/2001 gia lai
19 08/05/2020 Trương Đắc Chung 2/12/2001 bình phước
20 08/05/2020 NGUYỄN VĂN ĐÔNG 20/8/0 Bình Định
21 07/05/2020 Nguyễn Thị Mỹ Vinh 20/9/0 Bình Định
22 07/05/2020 Nguyễn Ái Huy 25/1/0 Bình Định
23 06/05/2020 NGUYỄN QUỲNH NHƯ 2/9/0 Bình Định
24 04/05/2020 Nguyễn Thị Thu Sang 26/12/0 Bình Định
25 04/05/2020 Phạm Nguyễn Tiến Sỷ 7/10/2001 Gia Lai
26 31/03/2020 Ha Van Hieu 26/12/1991 Nam Định
27 04/01/2020 Huỳnh Văn Minh 4/2/2000 Đăk Lăk