Đăng Ký Xét Tuyển

Danh sách thí sinh đăng ký thành công

STT Ngày Tháng Họ Tên Ngày Sinh Quê Quán
1 18/03/2019 Lê Thành Phúc 11/6/1995 Ma Thuột
2 18/03/2019 Lê Thành Phúc 11/6/1995 Ma Thuột
3 01/03/2019 Phan Thị Thanh Hiền 29/7/1992 Đak Lak
4 18/02/2019 lê văn công 5/2/1997 gia lai
5 14/02/2019 lê văn công 5/2/1997 gia lai
6 12/02/2019 Lê Văn Công 5/2/1997 Lai
7 11/02/2019 hoàng trung phong 12/1/2000 đăk nông