Đăng Ký Xét Tuyển

Danh sách thí sinh đăng ký thành công và trúng tuyển

STT Ngày Tháng Họ Tên Ngày Sinh Quê Quán
1 01/03/2023 Hoàng Văn Duy 16/3/2005 Phú Yên
2 14/02/2023 Trần Thị Kim Thoa 5/11/2004 Vũng Tàu