Đăng Ký Xét Tuyển

Danh sách thí sinh đăng ký thành công

STT Ngày Tháng Họ Tên Ngày Sinh Quê Quán
1 19/06/2019 Đặng Thị Thương 2/11/2000 dak nông
2 18/06/2019 Nguyễn Ngọc Yến Vy 10/12/2001 Tiền Giang
3 16/06/2019 Lê Thị Phương Thuỷ 18/4/1988 Thuột Daklak
4 12/06/2019 Rơ Châm Luin 21/11/1999 Gia Lai
5 09/05/2019 VÕ THỊ THÚY 10/7/2000 đăk lăk
6 01/05/2019 Lê Thị Bích Hà 20/4/2000 Ma Thuộc
7 18/03/2019 Lê Thành Phúc 11/6/1995 Ma Thuột
8 18/03/2019 Lê Thành Phúc 11/6/1995 Ma Thuột
9 01/03/2019 Phan Thị Thanh Hiền 29/7/1992 Đak Lak
10 18/02/2019 lê văn công 5/2/1997 gia lai
11 14/02/2019 lê văn công 5/2/1997 gia lai
12 12/02/2019 Lê Văn Công 5/2/1997 Lai
13 11/02/2019 hoàng trung phong 12/1/2000 đăk nông