Nhập học trực tuyến

Danh sách thí sinh nhập học trực tuyến

STT Ngày Tháng Họ Tên Ngày Sinh Quê Quán
1 24/10/2021 Đàm Văn Đồng 19/11/2003 đăk lăk
2 18/10/2021 Nguyễn Ngọc Hương 1/6/2003 Long An
3 16/10/2021 Vi Thị Ngoan 11/4/2002 Đắk Lắk
4 16/10/2021 Vi thị ngoan 11/4/2002 Đắk Lắk
5 06/10/2021 Phạm Thị Thu Dịu 15/8/2003 Đắk Lắk
6 04/10/2021 Phan Thanh Hải 11/1/2003 Đăk Lăk
7 28/09/2021 Huỳnh Đức Nguyên 8/11/2002 đăk nông
8 27/09/2021 Huỳnh Đức Nguyên 8/11/2002 đăk nông
9 25/09/2021 Trần Thị Bích Hậu 27/2/2003 Đak Lak
10 16/09/2021 Nguyễn Quỳnh Như 5/7/2003 Gialai
11 15/09/2021 Lê Doãn Việt 27/9/2002 Gia Lai
12 15/09/2021 Đỗ Hoàng Quí 28/2/2002 Cà Mau
13 10/09/2021 Đặng Hoàng Long 18/11/2003 dak lak
14 10/09/2021 Đặng Hoàng Long 18/11/2003 dak lak
15 09/09/2021 Phạm Sơn Thiện 1/7/2000 Đăk Lăk
16 09/09/2021 Phạm Sơn Thiện 1/7/2000 Đăk Lăk
17 01/09/2021 Nguyễn Thành Nhân 14/7/2002 Đăk Lăk
18 30/08/2021 Nguyễn Thành Nhân 14/7/2002 Đăk Lăk
19 29/08/2021 Đinh Nhật Minh 12/11/2003 Đắk Lắk
20 28/08/2021 Mã Tiên Phong 7/3/2003 Dak Lak
21 25/08/2021 Điểu Lam 3/3/2003 Đắk Nông
22 25/08/2021 Điểu Lam 3/3/2003 đăk nông
23 19/08/2021 Trần văn lượng 12/12/2001 easup đăclak
24 19/08/2021 Võ Minh Quang 28/1/2003 đăk lăk
25 19/08/2021 Khuất quang minh 27/7/2003 eahleo daklak
26 19/08/2021 Dương Thị Thu Hồng 2/9/2003 Gia Lai
27 18/08/2021 Lang Thị Phượng 5/3/2002 Đak Nông
28 18/08/2021 HOÀNG THẾ TÀI 18/11/2003 Đắk Lắk
29 17/08/2021 Hoàng văn huy 19/6/2003 easup daklak
30 16/08/2021 Hoàng Văn Huy 19/6/2003
31 16/08/2021 Nguyễn Trọng Thắng 6/12/2002 Đắk Lắk
32 15/08/2021 Hoàng thị hà 21/6/2003 tỉnh đaklak
33 15/08/2021 Lê minh huy 21/8/2002 dăk lăk
34 13/08/2021 Lăng Văn Hoàng 6/9/2003 đăk nông
35 13/08/2021 Phan Văn Lâm 28/2/2003 Nông
36 13/08/2021 Đàm Ngọc Huynh 6/9/2003 Đăk Nông
37 12/08/2021 Lừu Văn Quý 5/10/2001 Đăk Nông
38 12/08/2021 NGUYỄN THANH HÀ 14/5/2003 đăk lăk
39 11/08/2021 Nguyễn Thanh Hà 14/5/2003 đăk lăk
40 10/08/2021 Nguyễn Thị Phương Trúc 15/1/2003 đắk lắk
41 10/08/2021 Trần Văn Đức 17/12/2003 tỉnh Daklak
42 10/08/2021 Phạm Quang Huy 9/10/2003 Ma Thuột
43 08/08/2021 NGUYỄN YHANH HÀ 14/5/2003 tỉnh đăklăk
44 08/08/2021 NGUYỄN YHANH HÀ 14/5/2003 tỉnh đăklăk
45 08/08/2021 Trần Hoàng Nhật 7/10/1997 Đăk Lăk
46 08/08/2021 HUỲNH CÔNG NHẬT 10/8/2003 đăk lăk
47 07/08/2021 Bùi Thị Ngọc Châu 14/9/2003 TP BMT
48 06/08/2021 PHAN HOÀNG NAM 1/6/2003 Đắk Lắk
49 05/08/2021 Diệp Mạnh Trí 22/12/2003 Đắk Lắk
50 05/08/2021 Hoàng Thị Linh 1/7/2002 Đắk Lắk
51 03/08/2021 Hoàng Văn Phương 2/11/2003 Tỉnh Đaklak
52 31/07/2021 Đoàn thị mai phương 2/12/2003 đăk nông
53 31/07/2021 La thị anh thư 24/1/2003 đak lak
54 30/07/2021 Trương Thị Thu Phương 10/9/2002 Đắk Nông
55 30/07/2021 H Trổi Kpơr 26/8/2003 Đăk Lăk
56 29/07/2021 H' CÔNG 22/2/2003 Đăk nông
57 29/07/2021 Dương Thị Thu Hồng 2/9/2003 Gia Lai
58 29/07/2021 Dương Thị Thu Hồng 2/9/2003 Gia Lai
59 28/07/2021 Thị Thảo 18/8/2003 Đăk Nông
60 27/07/2021 Lý a lao 2/2/2003 Lâm đồng
61 27/07/2021 Đinh Xuân Tâm 8/5/2000 Đắk Lắk
62 27/07/2021 Lý Thị Hạnh 14/6/2002 Đắk Nông
63 27/07/2021 NÔNG THỊ HIỀN 2/2/2003 Đắk Nông
64 26/07/2021 Thị Liêu 26/1/2003 Tuy Đức
65 26/07/2021 Nguyễn Văn Hải 25/12/2003 tỉnh daklak
66 19/07/2021 Mai Thế Quang 25/5/2002 Đăk lăk
67 19/07/2021 Lương minh chiến 4/2/2003 đak lak
68 14/07/2021 Nguyễn Đình Công 7/5/1998 DakLak
69 11/07/2021 Đinh văn đức 2/9/2003 Đắk Lắk
70 10/07/2021 Phương Thị Dung 9/5/2003 Đắk Lắk
71 10/07/2021 H' Nĩ Ksơr 24/8/2002
72 10/07/2021 H' Nỡ Niê 23/7/2002
73 10/07/2021 Trần Duy Khánh 3/7/2003
74 10/07/2021 Nguyễn Anh Ngữ 5/3/2003
75 10/07/2021 H Lavi Byă 0/0/0
76 10/07/2021 Nguyễn Thành Độ 3/9/2001
77 10/07/2021 Huỳnh Thị Hạnh 10/1/2003
78 10/07/2021 Hoàng Thị Nơi 9/7/2003
79 10/07/2021 Phạm Minh Sang 2/4/2002
80 10/07/2021 Vũ Nguyễn Hồng Diệp 11/4/2002
81 10/07/2021 Đinh Thị Hồng Diễm 21/8/2003
82 10/07/2021 Trần Thị Trà My 13/8/2003
83 10/07/2021 Hoàng Thế Anh 17/3/1999
84 12/06/2021 Lê Văn Hiếu 13/4/2001 Đăk Lăk